sipkaspatVšetky články
dátum a čas 13. február 2019
kategória Strechy

Zacielené na strechy a ich komíny

Dôležitou časťou dotvárajúcou komplexný architektonický a funkčný celok je pri výstavbe jednoznačne jeho strecha. Tá sa totiž ako základný prvok chrániaci pred poveternostnými vplyvmi podieľa na celkovej tepelnej pohode bývania a v nemalej miere odráža vkus jej majiteľov. Jej dokonalosť však neurčuje iba kvalitne vyhotovený krov a vhodná strešná krytina, ale aj ďalšie funkčné prvky, u ktorých hrá prím práve komín.

Zacielené na strechy a ich komíny

 So zreteľom na významnosť celkovej kvality komínového telesa si teraz položme otázku, ako správne narábať s jeho konštrukciou pri zhotovení základných typov striech, akými je jej plochá a šikmá podoba. V prvom rade, nadstrešná časť komína musí ladiť s použitou strešnou krytinou i so samotným tvarom strechy. V druhom rade je samozrejmé, že čím väčší je jej sklon, tým vyšší a tým pádom aj finančne náročnejší je komín s dôrazom i na jeho vhodné umiestnenie.

Ako na plochú strechu

Plochá strecha s nízkym, až nebadateľným sklonom (s definovaným uhlom maximálne 10°, či pultová s uhlom do 20°), nám poskytuje najjednoduchšie riešenie, nakoľko si vyžaduje iba jeden prestup komínového telesa cez strop. Čo sa týka opláštenia časti nad strechou, tá sa omieta omietkou s hrúbkou cca 1,5 cm. Posvieťme si aj na výšku komína, ktorý by pri rovnej streche mal mať presah 1 meter nad atikou alebo iným najvyšším bodom. Avšak pri tomto type striech je potrebné tiež použitie vystužovacích tyčí do pripravených dier do stropu a v nadstrešnej časti, aby sa teleso dostatočne upevnilo v prípade silného vetra.

Paralely šikmej strechy

Šikmá strecha (sedlová, valbová či manzardová) si vyžaduje realizáciu dvoch prestupov: cez strop alebo podhľad a cez strechu. Rozdiel je aj pri obmurovaní, ktoré je v tomto prípade s hrúbkou približne 15 cm, prípadne sa nahradí aplikáciou prefabrikátu z vláknitého betónu, obe varianty si však vyžadujú konzolovú dosku v krokvách strechy. Výška komína nad šikmou strechou je minimálne 65 cm nad jej hrebeňom (ak sa komín od hrebeňa osovo nachádza 2 m), v inom prípade je presahujúca výška určená tiež prienikom uhla -10° od hrebeňa a samotnej osi, pričom v mieste prieniku tak vyvýšenie má byť viac ako 65 cm.

Komín sa dnes prispôsobuje najmodernejším trendom v oblasti energetiky i vykurovania a jeho návrh upravujú špeciálne normy a zákony. Každá súčasť výstavby od stavebníka cez projektanta po stavebnú firmu venuje jeho vhodnému typu nemalú pozornosť. Myslí sa na jeho účinnú výšku, prierez i vyústenie s dosiahnutím potrebného ťahu, pričom práve koncové vyvýšenie dotvára celkový vzhľad každej strechy.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.