sipkaspatVšetky články
dátum a čas 13. október 2017
kategória Strechy

Ako si vypočítať ideálny sklon strechy?

Vhodný sklon strechy má vplyv na celkovú skladbu strešného plášťa. Pri každej strešnej krytine sa vyskytuje jeden špecifický parameter — hraničný sklon strechy. Jedná sa o najnižší uhol sklonu, pri ktorom sa strešná krytina javí odolná voči prenikaniu dažďovej vody do samotnej konštrukcie. Vzhľadom na to, že sa jedná o najnižší, a teda minimálny uhol, reálny sklon strechy by mal byť väčší než je táto hodnota.

Za všetkým hľadajte matematiku

Ak si chete sami vypočítať ideálny sklon strechy, odporúčame oprášiť starú dobrú matematiku. Pred samotným výpočtom však potrebujete k dispozícii dve dôležité hodnoty — výšku strechy, tzv. výškový rozdiel medzi odkvapom a hrebeňom (označme si ju ako „v“), a pôdorysnú vzdialenosť medzi odkvapom a hrebeňom (označíme ju ako „a“).

Sklon strechy v percentách

Ak vydelíte hodnotu výšky strechy v centimetroch hodnotou pôdorysnej vzdialenosti v metroch, získate percentuálnu hodnotu sklonu strechy. Príklad? Majme strechu s výškou v = 510 cm a pôdorysnou vzdialenosťou a = 7,1 m. Výsledkom bude percentuálny sklon = v / a = 510 / 7,1 = 71,83 %.

Sklon strechy v stupňoch

Pokiaľ potrebujete hodnotu sklonu vyjadriť v stupňoch, je treba využiť goniometrickú funkciu tangens. Príklad? Máme strechu s výškou v = 5,1 m a pôdorysnou vzdialenosťou a = 7,1 m. Výsledkom bude sklon = tg α = v / a = 5,1 / 7,1 = 0,718 = 35,68°. Na prevod hodnoty funkcie tangens na hodnotu uhla môžete využiť matematicko-fyzikálne tabuľky, vedeckú kalkulačku, prípadne jeden z mnohých online nástrojov.

Ak vlastníte vedeckú kalkulačku, môžete si prevod uľahčiť oveľa jednoduchšou metódou — využitím funkcie arcustangens a jej vzťahu vyplývajúceho z inverzných vlastností k funkcii tangens — arctg (tg α) = α.

Sklon strechy pomocou dĺžky krokvy

Zriedka môže nastať situácia, kedy sa vám výška strechy z istých príčin odmerať nepodarí. V danom prípade vám padne vhod výška krokvy. Príklad? Pozrime sa na strechu s výškou krokvy k = 7,1 m a pôdorysnou vzdialenosťou a = 6,5 m. Výsledkom bude sklon = cos α = a / k = 6,5 / 7,1 = 0,915 = 23,79°. Prevod na stupne si môžete uľahčiť podobným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade — tentoraz ale pre funkcie cosinus a arcuscosinus — arccos (cos α) = α.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.