21 December 2018
Plechové strechy

REKONŠTRUKCIA STRECHY AB Železničná v Košiciach

Výmena strešnej krytiny z Cu plechu, výmena poškodených prvkov krovu, montáž zhorenej časti krovu

VIAC INFORMÁCIÍ
24 August 2018
Plechové strechy

Rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie

Výmena strešnej krytiny na krytinu z TiZn plechu Rheinzink, rekonštrukcia krovu I etapa

VIAC INFORMÁCIÍ
23 August 2018
Plechové strechy

Rekonštrukcia strechy na bytovom dome Hlavná v Košiciach

Výmena strešnej krytiny za Al plech PREFALZ a výmena konštrukcie krovu

VIAC INFORMÁCIÍ
18 May 2018
Plechové strechy

Strecha hotela ERB v Banskej Štiavnici

Montáž strešnej krytiny z TiZn plechu Rheinzink – bridlicovošedý

VIAC INFORMÁCIÍ
16 August 2017
Plechové strechy

Záchranná služba Martinské hole

Montáž krovu, strešného plášťa a strešnej krytiny z TiZn plechu Rheinzink

VIAC INFORMÁCIÍ
10 August 2017
Ploché strechy

Plochá strecha na materskej škole Jarná 4 v Košiciach

Montáž strešnej krytiny z PVC fólie + klampiarske prvky z lakoplastovaného plechu

VIAC INFORMÁCIÍ
14 July 2017
Ploché strechy

Plochá strecha na RD v Bysteri

Výmena plechovej strešnej krytiny rodinného domu za krytinu z PVC fólie

VIAC INFORMÁCIÍ
13 July 2017
Drevené konštrukcie

Premostenia budov fakulty umení TU v Košiciach z CLT panelov

Montáž premostení budov fakulty umení TU v Košiciach z CLT panelov

VIAC INFORMÁCIÍ
29 June 2017
Plechové strechy

TiZn strešná krytina ŠvP Tatranská Lesná

Montáž strešnej krytiny z TiZn plechu Rheinzink, PIR dosiek Bauder

VIAC INFORMÁCIÍ
5 May 2017
Plechové strechy

SÚKROMNÁ CHATA pod JAHODNOU

Výmena strešnej krytiny na hliník.plech Prefalz, oplechovania štítov, vikierov

VIAC INFORMÁCIÍ
Zaujali vás naše služby? Neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás