sipkaspatVšetky články
dátum a čas 3. november 2017
kategória Strechy

Odkvapové systémy

Odkvapové systémy slúžia primárne na bezproblémové odvádzanie zrážkovej vody zo strechy. Pozostávajú zo žľabov, odpadových rúr, žľabových rohov a kotlíkov, odpadových kolien, či dodatočných prvkov.

Žľaby

Voda zo strechy odteká priamo do žľabov, odkiaľ je vedená do odpadových rúr. Bývajú preto umiestnené priamo v oblasti odkvapovej hrany strechy. Spravidla sú vyrábané v dvoch základných tvaroch — polkruhové a štvorhranné — v prípade netypicky zvoleného tvaru budete musieť využiť pomoc klampiara, odborníka na odkvapové systémy. Aby sa predišlo nežiadúcemu pretekaniu vody, mal by sa klásť dôraz na ich pevné a vodotesné spájanie — to sa spravidla uskutočňuje nitovaním a spájkovaním pri oceľových a medených materiáloch, resp. nitovaním pri hliníkových plechoch alebo spájkovaním pri žľaboch zo zinkovaného plechu. Pripevnenie k nosnej časti strechy sa zabezpečuje pomocou tzv. hákov, ktoré by mali byť tvarovo prispôsobené žľabom.

Odpadové rúry

Obdobne ako žľaby sú aj odpadové rúry k dispozícii v dvoch totožných základných tvaroch. V praxi sa najviac osvedčili rúry kruhové, nakoľko sa v nich v dôsledku lepšieho preplachovania zrážkovou vodou neusádzajú nečistoty. Jednotlivé časti odpadového systému sa napájajú zasunutím do seba, v smere toku vody. Pripevnenie k stavebnej konštrukcii zabezpečujú tzv. objímky — ideálne zaskrutkovaním, prípadne zabetónovaním alebo zváraním, v závislosti od štruktúry samotnej stavby. Vzdialenosť medzi rúrami a samotnou konštrukciou by nemala byť menšia než 20 mm.

Žľabové rohy a kotlíky

Žľabové rohy plnia funkciu napájania jednotlivých žľabov na rohoch strechy do pravého uhla. Na výber máte buď klasické rohy, vyrábané z dvoch kusov — navzájom spojené nitovaním a spájkovaním — často však hrozí ich prasknutie — prípadne technologicky vyspelejšie lisované rohy, vyrobené z jedného kusu. Na prepojenie žľabov s odpadovými rúrami následne slúžia kotlíky. Sú to v podstate nádoby na zachytávanie nadmerného množstva zrážkovej vody, a na usmernenie a urýchlenie jej odtoku zo žľabov do odpadových rúr. Rozlišujú sa kotlíky kužeľové, štvorhranné, a pre ploché strechy špeciálne vyhotovené zberné kotlíky.

Odpadové kolená

Odkvapové systémy tvoria taktiež odpadové kolená. Majú za úlohu preklenúť vzdialenosť medzi umiestnením kotlíka a odpadových rúr. Platí, že prierez kolien by mal korešpondovať s prierezom odpadových rúr. Ich spoje sa realizujú buď nitovaním a spájkovaním, jednoduchou ležatou drážkou, či lisovanými kolenami.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.