Krovy

Tesárske práce /krovy/ pri šikmých strechách patria k najstarším remeslám.

Krovy

Historické objekty

Naši tesári realizovali komplikované tesárske práce na historických objektoch kláštorov, kaštieľov pri používaní tradičných tesárskych techník, ale aj moderné krovy navrhnuté z novodobých materiálov /lepené lamelové nosníky, priehradové väzníky/ použitých na objektoch športového a spoločenského významu.

Krovy

Tesárske remeslo

Výsledný efekt v podobe pôsobivej a priestorovo tuhej konštrukcie s dlhodobou životnosťou vyžaduje dôkladnú projektovú a výrobnú prípravu, hlavne však remeselnú zručnosť, k čomu vedieme našich pracovníkov pod vedením skúseného tesára.

Krovy

 

Pri výbere reziva na Váš krov spolupracujeme s dodávateľmi z vyššie položených oblastí a lesov, kde je kvalitnejšia drevná hmota.

V tejto oblasti sme doma, čomu o čom svedčí aj množstvo referencií ako napr. Nová pevnosť v Komárne – realizácia tesárskych prác na krove, pri zachovaní pôvodnej tesárskej technológie spracovania detailov tesárskych spojov.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.