sipkaspatVšetky články
dátum a čas 6. december 2017
kategória Strechy

Hydroizolácia strechy

Hydroizolácia slúži ako aktívna ochrana pred prenikaním vody do strešného plášťa. Pre šikmé a ploché strechy sa jedná vždy o rozdielne, špecifické riešenie.

Poistná izolácia šikmých striech

Hydroizolácia strechy pri šikmých strechách je riešena samotnou strešnou krytinou. Jedná sa v zásade o odolný materiál, po ktorom dážď jednoducho stečie dole. Na druhej strane, štruktúra krytiny sama o sebe vodotesná nie je — na to by ste v čase snehových zrážok prišli veľmi skoro. Z toho dôvodu sa pod krytinu aplikuje tzv. poistná izolácia, ktorú tvorí súvislá, paropriepustná vrstva zabraňujúca prenikaniu nežiadúcej vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Ide o najdôležitejšiu časť strešného plášťa — treba byť nesmierne obozretný pri jej správnom výbere a samotnej montáži. Poistná hydroizolácia musí byť pevného rázu, odolná chemicky, ako aj proti slnečnému žiareniu. Poistná hydroizolácia má za úlohu chrániť podstrešné konštrukcie a tepelnoizolačnú vrstvu pred atmosférickými vplyvmi. Systém musí byť preto okrem vonkajších vplyvov odolný aj voči vlhkosti vznikajúcej na vnútornej strane, kde dochádza k difúzii vodnej pary. K jej odvádzaniu by mala slúžiť primárne vetraná medzera v strešnom plášti.

Hydroizolácia strechy pri plochých strechách

V prípade plochých striech tvoria samotnú hydroizoláciu buď asfaltované pásy, prípadne modernejšie fólie z mäkčeného plastu. Asfaltované pásy patrili dlhé roky k tradičnej voľbe, avšak ich odolnosť voči pôsobeniu dažďa a poveternostným vplyvom nie sú dostačujúce — materiál začne po čase zvetrávať a praskať — a odtiaľ vedie k samotnému pretekaniu už len malý krok. Naopak, fólie z mäkčeného plastu zvládajú aj extrémne teplotné výkyvy a sú odolné voči UV žiareniu. V prípade poškodenia sa dajú navzájom veľmi ľahko zvárať, a to aj pri značne poškodených povrchoch. Rovnako sa využívajú pri rekonštrukcii spomínaných asfaltovaných typoch striech.

Kontaktné alebo bezkontaktné systémy?

Pri kontaktných systémoch sa viac-menej vyžaduje akurát správny výber fólie a dôsledná montáž poistnej izolácie tak, aby vrstva bola dostatočne odolná voči vonkajším vplyvom. V opačnom prípade sa môžu medzi jej pásmi začať tvoriť medzery, cez ktoré voda ľahko pretečie dnu. Bezkontaktné izolácie sa nezaobídu bez priestorov na odvetrávanie, a to rovno nad i pod izolačným pásom. Zakomponovať ich veru nie je hračka, najmä pri komplexných a náročných strešných konštrukciách — ak sa však odvetrávanie vopred podcení, môžete rovno počítať s nesmierne náročnou rekonštrukciou celej strechy.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.