sipkaspatVšetky články
dátum a čas 12. február 2019
kategória Nezaradené

Dotácia na výstavbu domov

Podobne ako roky predtým, aj v roku 2019 prichádza štát pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s rôznymi dotáciami a programami s cieľom podpory výstavby novej i obnovy už existujúcej bytovej jednotky, pričom teraz je to aj motivačná dotácia pre individuálnych stavebníkov, ktorí sa sa rozhodli do výstavby pustiť svojpomocne.

Ako na to? Aké sú ich podmienky a čo všetko musia žiadatelia o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov spĺňať?

Dotácia na výstavbu domov – posvietené na konkrétne fakty dotácií

Vláda Slovenskej republiky na svojom januárovom zasadnutí už aj schválila ich aktualizáciu, pričom návrh novely zákona by mal účinnosť nadobudnúť od mája tohto roku. V prvom rade je to zjednodušenie povinností podávateľov žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu (musia to byť, samozrejme, fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku) a v druhom rade sa prichádza s novým prostriedkom na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie. Nespornými plusmi je, že po novom by už záujemcovia o podporu nemuseli preukazovať splnenie hygienického kritéria i to, že si ministerstvo osobne bude dohliadať na plnenie podmienok ako je limit celkovej podlahovej plochy alebo tepelnotechnické požiadavky stavebných konštrukcií.

Národná podpora na výstavbu

Žiadatelia o nenávratnú štátnu pôžičku musia mať v prípade podpory výstavby rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie na zreteli viaceré fakty. Konkrétne, že sa jedná o objekty so splnením certifikátu A1 postavené na území SR a určené iba na bývanie a pre fyzické osoby. A následne, že domy musia už v štádiu projektovej dokumentácie prihliadať na splnenie kritérií maximálnych povolených strát a rátať s nevyhnutnou výbavou ako je kvalitné zateplenie, zasklenie izolačným trojsklom, dodatočný náhradný zdroj tepla a zabezpečenie vetrania objektu so spätným získavaním tepla. Vo finálnej časti má výstavba prejsť tiež tzv. blower door testom vzduchotesnosti od certifikovanej firmy.

Prilepšenie v prípade zateplenia rodinného domu

Pre rodinné stavebné objekty  určené výlučne na bývanie, postavené na území SR a vo veku minimálne 10 rokov je tu dobrá správa, ministerstvo totiž prichádza so zvýšením príspevku na ich zateplenie, výsledkom čoho je financovanie väčšieho rozsahu celkových vykonaných prác. Ide o rodinné domy s maximálnou podlažnou plochou pri jednopodlažnej stavbe 150 m2 a dvojpodlažnej 300 m2 s tým, že výška dotácie pre jeden objekt po novom predstavuje až 8 800 eur. To pretavené do praxe znamená maximálne 40 % oprávnených nákladov, pričom táto suma je už určená všeobecne na zvýšenie tepelných ziskov a zníženie tepelných strát, a teda nielen apriori na zateplenie fasády, ale tiež strechy i výmenu okien, dverí a kotla. Ešte konkrétnejšie, do tejto časti poputuje 8 000 eur, zvyšných 800 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu.

A v závere, nezabúdajme tiež na podporu obnoviteľných zdrojov energie, čo je už európskou, ba vlastne globálnou témou, a u nás sa môže čerpať hlavne v rámci programu Zelená domácnostiam. Sú to dotácie, ktoré v tomto prípade prideľuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a ktoré sú určené na zariadenia na slnečný a veterný pohon a biomasu, pod čím sa konkrétne myslia solárne systémy, fotovoltické články alebo veterné turbíny na výrobu elektriny.

Suma sumárum, štát i naďalej pokračuje vo vysokom trende vytvárania či vylepšovania podmienok na podporu zavádzania nových úsporných foriem stavania a bývania, čo je nesporne skvelou správou.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.