sipkaspatVšetky články
dátum a čas 15. október 2017
kategória Strechy

Dizajnové vegetačné strechy

V kategórii energeticky a ekologicky prívetivých riešení na stavbách dnes už samotné solárne panely prestávajú byť jediným trendom. Medzi čoraz častejšie vyhľadávané a obľúbené riešenia patria vegetačné strechy. V dôsledku vysadenej zelene dochádza v letných dňoch v interiéri k príjemnej, prírodnej klíme, vďaka čomu sa ušetrí nezanedbateľné množstvo energie. Netreba ale zabúdať, že okrem spracovania sú zelené strechy náročné aj finančne. Na druhej strane to koniec koncov pri tomto ekologicky prívetivom riešení predstavuje zrejme jedinú nevýhodu.

Výhoda za výhodou

Prínosy vegetačných striech akoby ani nemali konca. Okrem esteticky príťažlivého vzhľadu či kvalitnej akustickej izolácie reálne disponujú najmä množstvom k prírode šetrných vlastností. Vysadené rastliny prirodzene zlepšujú kvalitu ovzdušia, čím predovšetkým v mestách vytvárajú neoceniteľné biotopy. Pomáhajú znižovať nároky na recykláciu odpadových vôd a celkovo na odvodové systémy. Interiér, a v podstate celú stavbu chránia v letných dňoch proti prehrievaniu — vegetačné strechy si počas všetkých ročných období udržiavajú prirodzenú teplotu zeme, následkom čoho je stavba proti extrémom dostatočne chránená aj v zime.

Extenzívne alebo intenzívne vegetačné strechy?

Sklon vegetačných striech sa zvyčajne pohybuje od 5 do 15 %. Vďaka tomu odpadá nutnosť pridania dodatočných opatrení v prípade zosúvania substrátu. Podľa pestovaných rastlín delíme vegetačné strechy na dva druhy — extenzívne a intenzívne. Extenzívne vegetačné strechy obsahujú nízku vrstvu substrátu, spravidla minimálne 15 cm, pričom sa nepočíta s dodatočným udržiavaním. Sú preto ideálne pre nízke a do plochy sa rozrastajúce rastliny. Substrát na intenzívnych strechách môže dosahovať výšku až 1 meter. V ich prípade sa už v podstate jedná o funkčné záhrady, kedy je tomuto faktu potrebné prispôsobiť aj prípadné odpočinkové miesta, vhodnú údržbu, a v neposlednom rade zavlažovanie.

Substrát ako základ

Vegetačné strachy s vrstvou substrátu slúži na poskytovanie živín vysadeným rastlinám. Toho ľahko dosiahnete zmesami s odľahčenými minerálnymi zložkami. Treba mať však na pamäti, že rastliny sú vystavené extrémnym podmienkam — najmä pri extenzívnych strechách je vyslovene vhodný substrát nie príliš bohatý na živiny — tým sa zabezpečí regulácia rastu.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.