sipkaspatVšetky články
dátum a čas 6. december 2017
kategória Strechy

Sú valbové strechy akási „slovenská klasika“?

Valbové strechy sú na prvý pohľad charakteristické tzv. valbami — dvomi naklonenými rovinami rovnakej výšky ako bočné roviny. V našich končinách sú zastúpené v pomerne hojnom počte. A niet sa čomu čudovať, ich štruktúra umožňuje rádovo vyššiu odolnosť voči extrémom počasia než je tomu pri iných typoch striech.

Valbové strechy a jej rozmanitosť

Jednou z variant valbovej strechy je tzv. polvalbová strecha, tvarom pripomínajúca kombináciu sedlovej a valbovej strechy. Od valbovej strechy sa líši jedine menšou výškou bočných valieb. Preto býva skôr estetickým kompromisom medzi oboma typmi striech. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj stanové strechy. Ako sám názov napovedá, stanová strecha pozostáva zo štyroch rovín zbiehajúcich sa do jediného, stredového vrcholu. Kvôli komplikáciám pri zbiehaní sa využívajú najčastejšie na budovách štvorcového formátu. Valbové strechy sú síce konštrukčne zložitejšie, na druhej strane to umožňuje rozmanitejšie variácie pri ich realizáciách.

Vhodné tipy krytín a ideálny sklon

V zásade je možné pre valbové typy striech použiť rovnaké druhy krytín ako pri strechách sedlových — ľahšie, povlakové materiály, ako napr. fólie či asfaltované pásy, prípadne ťažšie, skladané materiály v podobe betónových alebo keramických krytín. Použitie jedného alebo druhého závisí na meteorologických podmienkach danej oblasti, predovšetkým ale na zvolenom sklone strechy. Obdobne ako pri strechách sedlových, aj pri valbových platí, že fólie a asfaltované pásy sa môžu použiť od 7°, resp. od 18°. Ťažšie materiály je možné použiť na strechy s minimálnym sklonom 22°.

Konštrukcia krovu

Pod pojmom krov rozumieme nosnú konštrukciu akejkoľvek šikmej strechy. Z konštrukčného hľadiska sa pre valbové strechy používajú najčastejšie tri typy. Stojatá stolica predstavuje tzv. drevený väznicový krov. Ten tvoria väznice, ktoré podopierajú krokvy nesúce zvislé stĺpiky na zaťaženie trámu V prípade ležatej stolice sú väznice podopreté ležatými stĺpikmi. Ak ale uvažujete nad obývaním podkrovia, hambálkový krov v tomto prípade predstavuje najvhodnejšiu voľbu. Okrem šetrenia priestoru vďaka absentujúcim podporným prvkom nesporne šetrí aj použitý materiál.

Chcete vidieť viac? Pozrite si výber z našej práce, alebo nás rovno kontaktujte.